Những phát minh... hài hước
Đây đúng nghĩa là những phát minh, nhưng có vẻ chúng đem lại sự hài hước nhiều hơn là ứng dụng thực tế.
Những phát minh... hài hước

Giải pháp cho người hói đầu?

Những phát minh... hài hước
Những phát minh... hài hước

Thoải mái ngủ gật trên tàu.

Những phát minh... hài hước

An toàn khi đi mưa...

Những phát minh... hài hước
Những phát minh... hài hước

Một công đôi chuyện...

Những phát minh... hài hước

Dù cho cún yêu.

Những phát minh... hài hước

Vũ khí mới của trò chơi ném tuyết.

Những phát minh... hài hước

Tiện lợi hơn cho bữa sáng.

Những phát minh... hài hước

Đảm bảo cho bạn làn môi đẹp, chuẩn...

Những phát minh... hài hước

Quét nhà bằng chân.

Những phát minh... hài hước

Áo sinh đôi cho các cặp tình nhân.

(Nguồn: Theo Bưu điện Việt Nam )